Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koniec działalności projektu

W dniu 31 marca 2022 roku projekt zakończył swoją działalność. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, która będzie regularnie aktualizowana. Znajdziecie tutaj wiele informacji na temat kształtowania aktywnego obywatelstwa, scenariusze warsztatów, lekcji szkolnych oraz materiały dydaktyczne.

Pliki do pobrania
pdf
SUMMARY OF PROJECT ACTIVITIES (the project template)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuł podsumowujący projekt #shareEU

Artykuł podsumowujący projekt #shareEU
W specjalnym wydaniu miesięcznika UJ „Alma Mater” właśnie ukazał się artykuł podsumowujący nasz projekt #shareEU pt. "Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej".
 
Zapraszamy do lektury! 🙂
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja podsumowująca edycję Programu Europa dla obywateli (2014-2020)

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Punktu Kontaktowego ''Europa dla Obywateli'' pt."Europa dla obywateli w praktyce. Przegląd projektów zrealizowanych przez polskie organizacje i instytucje w latach 2014-2020", stanowiącą podsumowanie siedmioletniej edycji Programu.
Można w niej znaleźć m.in. opis projektu #shareEU pt. "Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej".
 
Publikacja dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/3rOo7mc
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Happy holiday season!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BEST ORAL PRESENTATION AWARD

We are pleased to inform you of the assignment of the

BEST ORAL PRESENTATION AWARD

for the "Changing paradigm" session at the 5th conference 

Educazione Terra Natura “Conoscenza Complessità Sostenibilità”

(Earth Nature Education "Knowledge Complexity Sustainability")

of the Free University of Bolzano.

ANTONELLA NUZZACI - ELZBIETA MACH - PAOLA RIZZI

For the presentation entitled:

What education for European citizenship? The #ShareEU Project

 

Pliki do pobrania
pdf
BEST ORAL PRESENTATION AWARD

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

II. Konferencja dla Edukacji (Kielce, 27.02.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lutego 2021 r. odbyła się w formie on-line na platformie ZOOM "Konferencja dla Edukacji" podsumowująca realizację projektu shareEU pt. Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”. 

Organizatorami wydarzenia są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiat Kielecki. 

Program konferencji oraz szczegóły wydarzenia znajdują się w załączniku poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania
pdf
PROGRAM KONFERENCJI DLA EDUKACJI
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej"

Duże zainteresowanie wydarzeniem jest dla nas wyróżnieniem i zachętą do dalszej intensywnej pracy.
Raz jeszcze dziękujemy za tak liczny udział, zarówno Prelegentom, jak i Słuchaczom, którzy wykazali się ogromną aktywnością.
Było nam miło gościć Państwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, choć z pewnymi ograniczeniami - w rzeczywistości wirtualnej. Jesteśmy pełni nadziei, że wkrótce spotkamy się osobiście w jeszcze szerszym gronie, poruszając kolejne ważne oraz interesujące kwestie.
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa konferencja naukowa - shareEU - 22.01.2021

W piątek, 22 stycznia 2021 roku, w ramach projektu shareEU odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. 

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych.
Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”
.

Organizatorem wydarzenia jest 
Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytutu Europeistyki UJ.

Z uwagi na czas pandemii Covid-19, konferencja odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Zachęcamy do udziału w konferencji również w charakterze słuchcza.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/389846362307148

                                        poster

Pliki do pobrania
pdf
Poster_shareEU Conference
pdf
Program konferencji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Call for Papers - shareEU Conference

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

 

poster

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Instytutu Europeistyki UJ

zaprasza na

międzynarodową konferencję naukową pt.

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych.
Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”

Kraków, 22 stycznia 2021 r.

 

Konferencja jest rezultatem projektu realizowanego w Instytucie Europeistyki, w ramach programu Europa dla Obywateli (Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement - SHARE EU 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM).

Konferencja będzie poświęcona przemianom jakie zachodziły w Europie w kontekście:

  • Przejścia od systemów niedemokratycznych (totalitarnych i autorytarnych) do demokracji
  • Kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwach  posttotalitarnych
  • Przemianom jakie zachodziły w Europie Środkowo-Wschodniej przed i po rozszerzeniu w 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości narodowej i europejskiej
  • Pamięci totalitaryzmów w państwach posttotalitarnych (perspektywa porównawcza).

Konferencja będzie zorganizowana w trzech sesjach panelowych:

  • poranna sesja w języku polskim (9.00-11.00)
  • przedpołudniowa sesja w języku angielskim (11.00-13.00)
  • popołudniowe seminarium dla studentów i doktorantów (13.00-15.00)

Z uwagi na czas pandemii Covid-19, konferencja odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Planowane jest opublikowanie najciekawszych referatów w czasopiśmie WSMiP UJ Politeja.

Program wydarzenia zakłada kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci będą mieli możliwość zaprezentować 15-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

Żywiąc nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu naukowym, prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału i przesłanie propozycji tematu wystąpienia wraz z wypełnioną ankietą do dnia 15 stycznia 2021 r. na adres mailowy sekretarza konferencji: malgorzata.fijal@doctoral.uj.edu.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/389846362307148

 

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego
dr Elżbieta Mach i dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof.UJ

 

Pliki do pobrania
pdf
Call for Papers_PL
docx
Karta Zgłoszeniowa na konferencję_PL
pdf
Call for Papers_EN
docx
Application Form_EN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Merry Christmas and Happy New Year!

kartka z życzeniami

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Autumn

Autumn

Autumn has come and the new academic year has come. These are the last 6 months of our project.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Życzenia wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym partnerom, przyjaciołom,
i współpracownikom,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,
zdrowia, rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego i zawodowego.

Obrazek z tekstem: Wishing you a happy, peaceful & healthy Easter

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie organizacyjne i szkolenie kaskadowe, Kielce 10 I 2020

Spotkanie organizacyjne i szkolenie kaskadowe, Kielce 10 I 2020

W dniu 10 stycznia 2020 r. w Kielcach odbyło się spotkanie organizacyjne połączone ze szkoleniem kaskadowym dla badaczy, nauczycieli i kadry (stopień 1)

Podczas spotkania organizacyjnego z lokalnymi koordynatorami Instytucji Partnerskich zostały omówione kwestie administracyjno-merytoryczne oraz przedstawiony projekt shareEU oraz Program finansujący Europa dla Obywateli

Wygłoszone zostały również wykłady tematyczne na temat totalitaryzmów oraz metodologii badań socjologicznych.

Szczegóły w załącznikach. 

Pliki do pobrania
pdf
Program spotkania oraz szkolenia kaskadowego
pdf
Prezentacja projektu - dr E. MACH
pdf
Wprowadzenie do metodologii badań socjologicznych - dr hab. P. KUBICKI, prof. UJ
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prezentacja posteru "shareEU" na międzynarodowej konferencji

Prezentacja posteru "shareEU" na międzynarodowej konferencji

W dniach 24-25 października 2019 r. na międzynarodowej konferencji "Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej" został zaprezentowany poster projektu "shareEU"

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej" został zaprezentowany plakat naukowy projektu shareEU "Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksja po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej". 

Streszczenie plakatu umieszczone zostało w wydrukowanych materiałach konferencyjnych. Miedzyanrodowa konferencja z udziałem dużej liczby uczestników była okazją do zaprezentowania projektu szerszej grupie odbiorców. 

Pliki do pobrania
pdf
POSTER shareEU
pdf
Program konferencji
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie projektowe, Kraków 17-18 X 2019

Spotkanie projektowe, Kraków 17-18 X 2019

W dniach 17-18 października 2019 r. odbyło się w Krakowie spotkanie projektowe dla projektu shareEU.

W dniach 17-18 października 2019 r. odbyło się w Krakowie spotkanie projektowe dla Projektu "shareEU" pt. "Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of the EU enlargement" finansowego z Programu Europa dla Obywateli, komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy. (Numer projketu: 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM).

Miejscem spotkania był Instytut Europeistyki UJ.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z partnerskich instytucji:
Uniwersytet Jagielloński (PL), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK), Università degli Studi dell'Aquila (IT), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (PL), Powiat Kielecki (PL).

Spotkanie prowdziła koordynatorka projektu dr Elżbieta Mach.

Pliki do pobrania
jpg
Spotkanie projektowe w Krakowie
Zobacz galerię zdjęć