Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania projektowe

Badania wstępne – analiza literatury, wywiady, ankiety, dokumentacja fotograficzna, analiza przekazów medialnych (P1- P5)

Ankiety, wywiady, dokumentacja fotograficzna, analiza istniejących źródeł i danych

Analizy dostarczą informacji o tym, jak „zwykli ludzie” w lokalnych społecznościach zapamiętują totalitaryzm, jak widzą ich wpływ na współczesne przemiany polityczne i społeczno-kulturowe oraz integrację Europy. Jakie wartości europejskie (wskazane w traktatach i konwencjach UE) są najważniejsze dla budowania wspólnej europejskiej przyszłości. To pozwoli zidentyfikować czynniki i zakres zmian politycznych, edukacyjnych i społecznych, które po 2004 r. Miały miejsce w procesie demokratyzacji i europeizacji życia społecznego w krajach partnerskich (Polska, Włochy, Słowacja).

 

  • Formularze ankiet i wywiadów - opracowuje P1, P2, P3 – uniwersytety we współpracy z P4 i P5.
  • Ankiety, wywiady analiza danych prowadzone są u każdego partnera w środowisku lokalnym, w instytucjach zaprzyjaźnionych lub on-line, etc – minimum 100 ankiet + 10 wywiadów

Opracowanie raportów krajowych z badań oraz raportu międzynarodowego (P1-P2-P3)

  • Każdy kraj (P1, P2, P3) opracowuje raport cząstkowy - krajowy
  • Raport międzynarodowy opracuje P1

Analiza treści podręczników szkolnych (P1-P5)

Obszary tematyczne analizy treści programów, podręczników, podstawy programowej dla wybranych przedmiotów szkolnych: praca klubów europejskich, obecność wartości wskazanych kartą praw człowieka i podstawowych wolności, Traktatem Lizbońskim, etc., kulturowe dziedzictwo UE, treści i działania pro-europejskie, europejskie obywatelstwo.

Kluczowym elementem projektu są: proces edukacyjny, pamięć historyczna i przemiany społeczne. Analiza celów, treści programów i podręczników szkolnych oraz pracy nauczycieli, w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, pokażą jakie elementy pamięci historycznej są eksponowane, a których brakuje; jakie wartości są promowane i czy pomagają budować wspólną odpowiedzialność za przyszłość Europy. Edukacyjny aspekt projektu jest niezwykle ważny w obliczu pojawiających się w Europie sił nacjonalistycznych, antydemokratycznych i antyeuropejskich. Zintegrowane działania edukacyjne i edukacja obywatelska są niezbędne dla zachowania porządku społecznego i dobrobytu społeczeństw europejskich.

Przygotowanie i prowadzenie szkoleń: wewnętrznych dla staffu i szkolenie ankieterów (kaskada 1), wewnętrznych dla innych uczestników i nauczycieli (kaskada 2), zewnętrznych w lokalnym środowisku wśród dorosłych i uczniów (kaskada 3) (P1-P5)

Edukacja i szkolenia.

W oparciu o wyniki badań i analiz, będą prowadzone szkolenia na temat totalitaryzmów, przeciwdziałania nacjonalizmom, budowania społeczeństwa obywatelskiego i działań pro-europejskich.

Szkolenia będą się odbywać metoda kaskadową:

  1. etap kaskady – wewnętrzne szkolenia staffu – rezultaty: materiały szkoleniowe wielojęzyczne
  2. etap kaskady - szkolenia wewnątrz instytucji – szkolenie multiplikatorów, w tym współpracujący nauczyciele – forma pracy seminaria, debaty, warsztaty, mikro-projekty, gra miejska, materiały on-line, rezultaty: materiały dydaktyczne/szkoleniowe, foto-relacje
  3. etap kaskady – szkolenia zewnętrzne w szkołach – multiplikatorzy prowadza zajęcia z uczniami, studentami, osobami z innych instytucji, formy pracy: seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania otwarte.

Seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania otwarte (Kaskada 3 - P1-P5)

Szkolenia zewnętrzne w szkołach – multiplikatorzy prowadza zajęcia z uczniami, studentami, osobami z innych instytucji, formy pracy: seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania otwarte.

Opracowanie materiałów dydaktycznych: scenariuszy zajęć, prezentacji i innych (P4 + reszta partnerów)

Opracowanie sylabusów do nowych kursów akademickich

Naukowa publikacja końcowa (P1)

Naukowa publikacja końcowa – zawierać będzie minimum 10 artykułów naukowych, 5 scenariuszy zajęć wraz z komentarzem.

Kick-of-meeting ( PL-P1)

Kick-of-meeting - organizowany w Krakowie w październiku 2019, uczestnicy – przedstawiciele wszystkich instytucji – 26 osób.

Międzynarodowa gra miejska (P2-IT)

Międzynarodowa gra miejska - organizowana w l’Aquila we Włoszech, uczestnicy – przedstawiciele wszystkich instytucji – 20 osób.

Międzynarodowa debata akademicka (P3-SK)

Międzynarodowa debata akademicka - organizowana w Bańskiej Bystrzycy, uczestnicy – przedstawiciele wszystkich instytucji – 20 osób.

Konferencja finałowa (P4,P5-PL)

Konferencja finałowa - organizowana w Kielcach, pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Inne działania

Wystawa zdjęć