Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania projektowe

Ankiety, wywiady, dokumentacja fotograficzna, analiza istniejących źródeł i danych

Analizy dostarczą informacji o tym, jak „zwykli ludzie” w lokalnych społecznościach zapamiętują totalitaryzm, jak widzą ich wpływ na współczesne przemiany polityczne i społeczno-kulturowe oraz integrację Europy. Jakie wartości europejskie (wskazane w traktatach i konwencjach UE) są najważniejsze dla budowania wspólnej europejskiej przyszłości. To pozwoli zidentyfikować czynniki i zakres zmian politycznych, edukacyjnych i społecznych, które po 2004 r. Miały miejsce w procesie demokratyzacji i europeizacji życia społecznego w krajach partnerskich (Polska, Włochy, Słowacja).

 

  • Formularze ankiet i wywiadów - opracowuje P1, P2, P3 – uniwersytety we współpracy z P4 i P5.
  • Ankiety, wywiady analiza danych prowadzone są u każdego partnera w środowisku lokalnym, w instytucjach zaprzyjaźnionych lub on-line, etc – minimum 100 ankiet + 10 wywiadów

  • Każdy kraj (P1, P2, P3) opracowuje raport cząstkowy - krajowy
  • Raport międzynarodowy opracuje P1

Obszary tematyczne analizy treści programów, podręczników, podstawy programowej dla wybranych przedmiotów szkolnych: praca klubów europejskich, obecność wartości wskazanych kartą praw człowieka i podstawowych wolności, Traktatem Lizbońskim, etc., kulturowe dziedzictwo UE, treści i działania pro-europejskie, europejskie obywatelstwo.

Kluczowym elementem projektu są: proces edukacyjny, pamięć historyczna i przemiany społeczne. Analiza celów, treści programów i podręczników szkolnych oraz pracy nauczycieli, w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, pokażą jakie elementy pamięci historycznej są eksponowane, a których brakuje; jakie wartości są promowane i czy pomagają budować wspólną odpowiedzialność za przyszłość Europy. Edukacyjny aspekt projektu jest niezwykle ważny w obliczu pojawiających się w Europie sił nacjonalistycznych, antydemokratycznych i antyeuropejskich. Zintegrowane działania edukacyjne i edukacja obywatelska są niezbędne dla zachowania porządku społecznego i dobrobytu społeczeństw europejskich.

Edukacja i szkolenia.

W oparciu o wyniki badań i analiz, będą prowadzone szkolenia na temat totalitaryzmów, przeciwdziałania nacjonalizmom, budowania społeczeństwa obywatelskiego i działań pro-europejskich.

Szkolenia będą się odbywać metoda kaskadową:

  1. etap kaskady – wewnętrzne szkolenia staffu – rezultaty: materiały szkoleniowe wielojęzyczne
  2. etap kaskady - szkolenia wewnątrz instytucji – szkolenie multiplikatorów, w tym współpracujący nauczyciele – forma pracy seminaria, debaty, warsztaty, mikro-projekty, gra miejska, materiały on-line, rezultaty: materiały dydaktyczne/szkoleniowe, foto-relacje
  3. etap kaskady – szkolenia zewnętrzne w szkołach – multiplikatorzy prowadza zajęcia z uczniami, studentami, osobami z innych instytucji, formy pracy: seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania otwarte.

Szkolenia zewnętrzne w szkołach – multiplikatorzy prowadza zajęcia z uczniami, studentami, osobami z innych instytucji, formy pracy: seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania otwarte.

Opracowanie sylabusów do nowych kursów akademickich

Naukowa publikacja końcowa – zawierać będzie minimum 10 artykułów naukowych, 5 scenariuszy zajęć wraz z komentarzem.

Kick-of-meeting - organizowany w Krakowie w październiku 2019, uczestnicy – przedstawiciele wszystkich instytucji – 26 osób.

Międzynarodowa gra miejska - organizowana w l’Aquila we Włoszech, uczestnicy – przedstawiciele wszystkich instytucji – 20 osób.

Międzynarodowa debata akademicka - organizowana w Bańskiej Bystrzycy, uczestnicy – przedstawiciele wszystkich instytucji – 20 osób.

Konferencja finałowa - organizowana w Kielcach, pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wystawa zdjęć