Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakres tematyczny eventów

(wersje robocze)

(P1,P2,P3) Transformacje w społeczeństwach post-totalitarnych– aktywizacja dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia 15 lat integracji

(P4, P5) Zyski i straty 15 lat integracji europejskiej. Ślady integracji w lokalnym środowisku – zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne. Edukacja dla obywatelstwa europejskiego

(P2) Miasto-ślady pamięci historii europejskiej

(P3) Dziedzictwo kulturowe w regionie. O czym chcemy pamiętać a co chcemy zapomnieć?