Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

II. Konferencja dla Edukacji (Kielce, 27.02.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lutego 2021 r. odbyła się w formie on-line na platformie ZOOM "Konferencja dla Edukacji" podsumowująca realizację projektu shareEU pt. Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”. 

Organizatorami wydarzenia są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiat Kielecki. 

Program konferencji oraz szczegóły wydarzenia znajdują się w załączniku poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania
pdf
PROGRAM KONFERENCJI DLA EDUKACJI
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I. Międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt shareEU

22 stycznia 2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt shareEU pt. 

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych.
Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”
.

Organizatorem wydarzenia był 
Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytutu Europeistyki UJ.

Z uwagi na czas pandemii Covid-19, konferencja odbyła się w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Duże zainteresowanie wydarzeniem jest dla nas wyróżnieniem i zachętą do dalszej intensywnej pracy. Raz jeszcze dziękujemy za tak liczny udział, zarówno Prelegentom, jak i Słuchaczom, którzy wykazali się ogromną aktywnością

 

poster

Pliki do pobrania
pdf
Poster_shareEU Conference
pdf
Program konferencji
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Call for Papers - shareEU Conference

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

 

poster

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Instytutu Europeistyki UJ

zaprasza na

międzynarodową konferencję naukową pt.

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych.
Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”

Kraków, 22 stycznia 2021 r.

 

Konferencja jest rezultatem projektu realizowanego w Instytucie Europeistyki, w ramach programu Europa dla Obywateli (Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement - SHARE EU 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM).

Konferencja będzie poświęcona przemianom jakie zachodziły w Europie w kontekście:

  • Przejścia od systemów niedemokratycznych (totalitarnych i autorytarnych) do demokracji
  • Kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwach  posttotalitarnych
  • Przemianom jakie zachodziły w Europie Środkowo-Wschodniej przed i po rozszerzeniu w 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości narodowej i europejskiej
  • Pamięci totalitaryzmów w państwach posttotalitarnych (perspektywa porównawcza).

Konferencja będzie zorganizowana w trzech sesjach panelowych:

  • poranna sesja w języku polskim (9.00-11.00)
  • przedpołudniowa sesja w języku angielskim (11.00-13.00)
  • popołudniowe seminarium dla studentów i doktorantów (13.00-15.00)

Z uwagi na czas pandemii Covid-19, konferencja odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Planowane jest opublikowanie najciekawszych referatów w czasopiśmie WSMiP UJ Politeja.

Program wydarzenia zakłada kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci będą mieli możliwość zaprezentować 15-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

Żywiąc nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu naukowym, prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału i przesłanie propozycji tematu wystąpienia wraz z wypełnioną ankietą do dnia 15 stycznia 2021 r. na adres mailowy sekretarza konferencji: malgorzata.fijal@doctoral.uj.edu.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/389846362307148

 

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego
dr Elżbieta Mach i dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof.UJ

 

Pliki do pobrania
pdf
Call for Papers_PL
docx
Karta Zgłoszeniowa na konferencję_PL
pdf
Call for Papers_EN
docx
Application Form_EN