Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezultaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działanie 5

Działanie 5

Metody:

- konferencje online

-dyskusja

-prezentacja

-wykłady

-artykuły naukowe / publikacja książkowa

 

Część 1

Udział: W wydarzeniu wzięło udział 56 obywateli (prelegentów), w tym 10 osób PL i 5 obcokrajowców, 20 studentów, także 16 uczestników z Kielc - jako publiczność.

Miejsce / Terminy: Wydarzenie odbyło się online w Krakowie PL, od 22.01.2021 do 22.01.2021

Krótki opis: Cel wydarzenia: Międzynarodowa konferencja naukowa: „Shaping European
citizenship in post-totalitarian societies. Reflections 15 years after the enlargement of the European Union”.

Rezultaty: Artykuły naukowe, prezentacje, rozdziały numeru indywidualnego czasopisma Politeja.

Część 2

Udział: W wydarzeniu wzięło udział 80 obywateli, w tym 50 uczestników ŚCDN (nauczyciele, trenerzy, wolontariusze) oraz 30 przedstawicieli samorządu - Starostwo Powiatowe w Kielcach, także 10 uczestników poza projektem konsorcjum, w tym prasa lokalna.

Miejsce / Terminy: Wydarzenie odbyło się on-line i osobiście w Kielcach PL w dniach od 27.02.2021 do 27.02.2021.

Krótki opis: Cel wydarzenia: druga część wspólnej dwudniowej konferencji poświęconej tematyce praktycznej zagadnienia, wymiana dobrych praktyk, prezentacja pracy nauczyciela i ucznia, warsztaty i panele dyskusyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rezultaty: Podnoszenie kompetencji nauczycieli i trenerów w zakresie pamięci europejskiej i obywatelskiej dystrybucja certyfikatów edukacyjnych, promocyjnych, konferencyjnych, 1 wystawa fotograficzna pt.: Refleksja lokalna po 15 latach rozszerzenia UE. Plusy i minusy procesu.

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez UJ ; Konferencja organizowana przez SCDN

Artykuły konferencyjne w czasopiśmie "Politeja"

więcej o Artykuły konferencyjne w czasopiśmie "Politeja"

Publikacja książkowa

więcej o Publikacja książkowa

Gadżety promocyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja

Post-totalitarian Societes in Transformation.
From Systemic Change into European Integration

This study considers the multidimensional nature of the construction of the active civil society in the post-totalitarian reality of Central and Eastern Europe, covering the period of systemic transformations in the region in 1989 to the EU accession of 2004. The analysis was carried out using a multidisciplinary research perspective which incorporates historical, sociological, and legal insights, as well as those from political science. The volume illustrates the dynamic character of the process of constructing an active civil society process in a broader comparative perspective against the background of post-totalitarian societies, Germany and Italy, which underwent the process of democratic transformation in 1945 and went on to actively forge the European Community in the 1950s.

Pliki do pobrania
pdf
Table of Contents
pdf
Beniamino Sidoti, Free to play - Gaming as a natural defense against dictatorship
pdf
Grażyna Barwinek, Szkolne Kluby Europejskie refleksje i doświadczenia z perspektywy czasu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I. Międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt shareEU

22 stycznia 2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt shareEU pt. 

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych.
Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”
.

Organizatorem wydarzenia był 
Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytutu Europeistyki UJ.

Z uwagi na czas pandemii Covid-19, konferencja odbyła się w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Duże zainteresowanie wydarzeniem jest dla nas wyróżnieniem i zachętą do dalszej intensywnej pracy. Raz jeszcze dziękujemy za tak liczny udział, zarówno Prelegentom, jak i Słuchaczom, którzy wykazali się ogromną aktywnością

 

poster

Pliki do pobrania
pdf
Poster_shareEU Conference
pdf
Program konferencji
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

II. Konferencja dla Edukacji (Kielce, 27.02.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lutego 2021 r. odbyła się w formie on-line na platformie ZOOM "Konferencja dla Edukacji" podsumowująca realizację projektu shareEU pt. Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”. 

Organizatorami wydarzenia są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiat Kielecki. 

Program konferencji oraz szczegóły wydarzenia znajdują się w załączniku poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania
pdf
PROGRAM KONFERENCJI DLA EDUKACJI
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Call for Papers - shareEU Conference

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

 

poster

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Instytutu Europeistyki UJ

zaprasza na

międzynarodową konferencję naukową pt.

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych.
Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”

Kraków, 22 stycznia 2021 r.

 

Konferencja jest rezultatem projektu realizowanego w Instytucie Europeistyki, w ramach programu Europa dla Obywateli (Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement - SHARE EU 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM).

Konferencja będzie poświęcona przemianom jakie zachodziły w Europie w kontekście:

  • Przejścia od systemów niedemokratycznych (totalitarnych i autorytarnych) do demokracji
  • Kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwach  posttotalitarnych
  • Przemianom jakie zachodziły w Europie Środkowo-Wschodniej przed i po rozszerzeniu w 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości narodowej i europejskiej
  • Pamięci totalitaryzmów w państwach posttotalitarnych (perspektywa porównawcza).

Konferencja będzie zorganizowana w trzech sesjach panelowych:

  • poranna sesja w języku polskim (9.00-11.00)
  • przedpołudniowa sesja w języku angielskim (11.00-13.00)
  • popołudniowe seminarium dla studentów i doktorantów (13.00-15.00)

Z uwagi na czas pandemii Covid-19, konferencja odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Planowane jest opublikowanie najciekawszych referatów w czasopiśmie WSMiP UJ Politeja.

Program wydarzenia zakłada kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci będą mieli możliwość zaprezentować 15-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

Żywiąc nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu naukowym, prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału i przesłanie propozycji tematu wystąpienia wraz z wypełnioną ankietą do dnia 15 stycznia 2021 r. na adres mailowy sekretarza konferencji: malgorzata.fijal@doctoral.uj.edu.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/389846362307148

 

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego
dr Elżbieta Mach i dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof.UJ

 

Pliki do pobrania
pdf
Call for Papers_PL
docx
Karta Zgłoszeniowa na konferencję_PL
pdf
Call for Papers_EN
docx
Application Form_EN