Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezultaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne
Pliki do pobrania
pdf
ShareEU School book analysis SK_ Pecnikova and Mališová
pdf
15 lat członkostwa Polski w UE i co dalej? - dwie szkolne perspektywy
pdf
Grażyna Barwinek, Szkolne Kluby Europejskie refleksje i doświadczenia z perspektywy czasu
pdf
Konspekt lekcji - Stworzenie żywego plakatu, upamiętniające udział PZS w Chęcinach w projekcie #share UE.
pdf
Konspekt lekcji - Posadziliśmy drzewo upamiętniające udział PZS w Chęcinach w projekcie #share UE.
pdf
Konspekt lekcji historii - Barwy narodowe państw UE
pdf
Konspekt lekcji historii - Droga ku wspólnej Europie
pdf
Konspekt lekcji historii - Proces integracji europejskiej
pdf
Scenariusz lekcji - I LO im. Kościuszki w Busko-Zdroju (I)
pdf
Scenariusz lekcji - I LO im. Kościuszki w Busko-Zdroju (II)
pdf
Szkoła – Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. Z Strzeleckiego w Sandomierzu
pdf
Cele i zadania Unii Europejskiej
pdf
Zjednoczeni w różnorodności – Różni razem Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działanie 3

Działanie 3

II stopień kaskady

Udział: W wydarzeniu wzięło udział ponad 3000 mieszkańców, w tym uczestnicy z różnych miast IT, SK i PL (dodatkowo studenci zagraniczni na uczelniach partnerskich).

Miejsce/Daty: Wydarzenie odbywało się równolegle w: l’Aquila (IT), Bańska Bystrzyca (SK), Kraków (PL), Kielce (PL) od 02.03.2020 do 31.03.2022 (po przedłużeniu projektu)

Krótki opis: Wydarzenie składa się z dwóch etapów działań. Drugi etap kaskady – trening dla nauczycieli szkolnych i akademickich, rad pedagogicznych oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Trzeci etap kaskady dotyczył multiplikatorów prowadzących bezpośrednio lekcje szkolne i zajęcia pozalekcyjne, kursy akademickie, seminaria dla studentów i działania w społecznościach lokalnych. To wydarzenie zostało zrealizowane częściowo online, a częściowo na żywo.

Wskaźniki tego wydarzenia były większe niż zaplanowano. Zamiast zaplanowanych w aplikacji 500 osób - przeszkolono 780 liderów, którzy kolejno przeszkolili ponad 1000 studentów, 500 uczniów i 61 przedstawicieli samorządów loklanych. Wartością dodaną były wyniki pracy uczniów szkoły, które mogą być wykorzystane jako materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkolnych na lekcjach.

 

  • We Włoszech wykonano:

- od 1.10.2020 do 31.01.2022, online i osobiście, miejsce: l’Aquila – Uczelnia, wydarzenie dla studentów, profesorowie i nauczyciele szkolni. W wydarzeniu wzięło udział ponad 2000 obywateli, w tym 600 z regionu Abruzzo nauczyciele, 1400 L’Aquila University – studenci (Social Work Science, Education and Training Science, Planning) i zarządzania pracą socjalną i usługami edukacyjnymi oraz kursami kształcenia nauczycieli w szkołach podstawowych), 1 Istituto Italiano per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea – L’Aquila, 1 Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – Rzym; dodatkowo także 1 Ufficio Scolatico Regione Abruzzo i 7 lokalnych administratorów. Cel wydarzenia: Włoscy partnerzy skupili się na edukacji obywatelskiej, zapewniając przestrzeń do dyskusji, która przekracza tradycyjne granice dyscyplinarne, teoretyczne i/lub metodologiczne w taki sposób, aby promować wiedzę obywatelską, społeczną i polityczną na wszystkich poziomach i przy pomocy wszystkich dyscyplin we wszystkich dziedzinach, również z wykorzystaniem analizy włoskich i europejskich źródeł legislacyjnych. Podczas warsztatów i szkoleń (także ze studentami akademickimi) pojawiała się problematyka obywatelstwa: adresowany na kilku poziomach: •obywatelstwo jako specyficzna dziedzina; •wymiar kulturowy, czyli rolę, jaką odgrywa w tworzeniu i konstruowaniu profili ludności; •obywatelstwo jako wiedza „obywatelska”; •program nauczania, zestaw umiejętności obywatelskich wymaganych w odniesieniu do celów i treści dyscyplinarnych; •wybory polityczne dokonywane w edukacji mające na celu rozwiązanie „zorganizowanego konfliktu” między różnymi wizjami obywatelstwa, podejście kulturowe itp. Omówiono sytuację we Włoszech, przyglądając się relacji między obywatelstwem a edukacją. Podjęto kwestię obywatelstwa na co najmniej sześciu poziomach: • związek między obywatelstwem narodowym (kraju/państwa), obywatelstwem europejskim i światowym; • związek między obywatelstwem a prawami, zasadami i wartościami; • spadek umiejętności obywatelskich, począwszy od analizy niektórych włoskich dokumentów (zgodnie z europejskimi) te) i wskazania programowe, które były dostarczane do szkół na przestrzeni lat; • związek między umiejętnościami obywatelskimi a tzw. „kluczem” umiejętności; • komponenty charakteryzujące kompetencje obywatelskie; •  wymiary projektowe i pomiar umiejętności obywatelskich.

  • Na Słowacji wykonano:

- od 6.10.2020 do 6.10.2020 w Bańskiej Bystrzycy (SK) wydarzenie dla studentów i uczniów szkół. W wydarzeniu uczestniczyło 31 obywateli, w tym 31 osób z Bańskiej Bystrzycy. Celem wydarzenia było podążanie śladami demokratycznego dziedzictwa kulturowego w Bańskiej Bystrzycy, które zostało zapamiętane jako najważniejsze miejsce kształtujące pamięć miasta. Liderowi udało się wspólnie odbyć wycieczkę terenową dla uczniów MBU i uczniów szkół podstawowych.

- od 12.10.2020 do 12.10.2020, miejsce: Bańska Bystrzyca – w wydarzeniu wzięło udział 10 mieszkańców, w tym 9 uczestników z miasta Banska Bystrica (SK), 1 uczestnik z miasta Praga (CZ). Celem wydarzenia było: omówić z uczniami członkostwo w UE jako szansę dla młodzieży. Seminarium poprowadził dr Marian Sekerak z Uniwersytetu Ambis w Pradze (CZ).

-od 5.11.2020 do 5.11.2020 (online) na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnawie – prezentacja wyników badań na konferencji: „Nauki społeczne z perspektywy młodych naukowców 2020” (Social sciences from the perspective of young researchers 2020) przez zespół z Bańskiej Bystrzycy (SK)

- od 20.11.2020 do 20.11.2020, online, miejsce Oradea (RO), w wydarzeniu wzięło udział 3 obywateli Słowacji – prezentując referat pt. „Postrzeganie zmian integracji społecznej w społeczności lokalnej po wejściu do UE” podczas międzynarodowej konferencji „Emerging markets economy and business”.

- od 24.11.2020 do 24.11.2020 miejsce Bańska Bystrzyca – w wydarzeniu wzięło udział 9 mieszkańców, w tym 8 uczestników z miasta Banska Bystrica (SK) i 1 uczestniczka z miasta Praga (CZ). Celem wydarzenia była dyskusja z uczniami na temat tego, co oznacza transformacja społeczna i polityczna. Seminarium poprowadził dr Enzo Essenza z Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Pradze (CZ).

  • W Polsce wykonano:

- od 11.03.2021 do 11.03.2021, miejsce on-line – w wydarzeniu wzięlo udział 46 mieszkańców – samorządowców z województwo kieleckie (PL), wykład Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju na temat wyników projektu pt. „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach Rozszerzenie UE „i” Zyski i straty udziału województwa świętokrzyskiego w strukturach Unia Europejska”.

- od 1.10.2020 do 31.03.2021, miejsce Kraków (PL), pilotażowy kurs akademicki – dla studentów, udział 6 osób. Celem było upowszechnienie idei projektu i wdrożenie nowego kursu do stałej oferty Uniwersytetu.

- od 9.09.2020 do 9.09.2020, miejsce Starostwo Powiatowe Kielce, warsztaty dla wolontariuszy i multiplikatorów z lokalnych szkół, w wydarzeniu wzięło udział 10 mieszkańców. Cele: podniesienie kompetencji trenerów II etapu kaskada, procedury administracyjne;

- od 9.09.2020 do 9.09.2020, miejsce: Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentyniu. Cel wydarzenia: szkolenie dla Rady Pedagogicznej nauczycieli przez multiplikatorów – przygotowanie do zajęć prowadzonych w ramach projektu. W wydarzeniu wzięło udział 15 mieszkańców (PL).

- od 15.09.2020 do 15.09.2020, miejsce PZS Chęciny (PL), w wydarzeniu wzięło udział 47 nauczycieli szkół lokalnych. Cel wydarzenia: szkolenie dla Rady Pedagogicznej nauczycieli przez multiplikatorów, przygotowanie do prowadzonych lekcji w zakresie projektu.

- od 16.09.2020 do 16.09.2020, miejsce: PZS Chmielnik (PL), w wydarzeniu wzięło udział 30 osób – szkoła lokalna, nauczyciele. Cel wydarzenia: szkolenie dla Rady Pedagogicznej nauczycieli przez multiplikatorów, przygotowanie do lekcje z zakresu projektu.

- od 24.09.2020, 25.09.2020, 21.10.2020, 23.10.2020, 26.10.2020, 30.10.2020; miejsce: PZS Chmielnik (PL), w wydarzeniu wzięło udział 60 mieszkańców – uczniów lokalnych szkół. Cel wydarzenia: wdrożenie do programu szkolnego nowość cele, tematy i pomysły na projekty.

- od 25.09.2020 do 25.09.2020, miejsce: PZS Chęciny (PL), w wydarzeniu wzięło udział 16 mieszkańców – uczniów szkół lokalnych. Cel wydarzenia: wprowadzenie do programu szkolnego nowych tematów, w ramach programu Historia Szkoły klub - Sadzenie drzewka upamiętniającego udział szkoły w Chęcinach w Projekcie #ShareEU.

- od 9.10.2020 do 9.10.2020, miejsce: PZS Chęciny (PL), w wydarzeniu wzięło udział 16 mieszkańców – uczniów szkół lokalnych. Cel wydarzenia: wdrożenie do programu szkolnego nowych tematów, stworzenie żywego plakatu upamiętniającego udział PZS w Chęcinach w projekcie #ShareEU - opracowanie scenariusza i wdrożenie zadanie.

- od 16.10.2020 do 16.10.2020, miejsce: PZS Chęciny (PL), w wydarzeniu wzięło udział 20 mieszkańców – uczniów szkół lokalnych. Cel wydarzenia: wdrożenie do programu szkolnego nowych tematów, Stworzenie żywego plakatu upamiętniającego udział PZS w Chęcinach w projekcie #ShareEU - opracowanie scenariusza i wdrożenie zadanie. Cele wydarzenia: Barwy narodowe krajów UE - przygotowanie flag krajów Unii Europejskiej - prowadzenie warsztatów artystycznych i zajęć dydaktycznych.

- od 16.10.2020 do 16.10.2020, miejsce: PZS Chmielnik (PL), w wydarzeniu wzięło udział 21 mieszkańców – uczniów szkół lokalnych. Cel wydarzenia: zajęcia warsztatowe pt. „Barwy narodowe krajów uczestniczących w projekcie ShareEU (PL, IT, SK, EU);  okazjonalne prace plastyczne z plasteliny.

- od 19.10.2020 do 19.10.2020, miejsce: PZS Chęciny (PL), w wydarzeniu wzięło udział 12 mieszkańców – uczniów szkół lokalnych. Cel wydarzenia: zajęcia warsztatowe pt. „Barwy narodowe krajów uczestniczących w ShareEU” projekt (PL, IT, SK, EU) inspiruje okazjonalne prace plastyczne z plasteliny termoutwardzalnej.

- od 30.10.2020 do 30.10.2020, miejsce: PZS Łopuszno (PL), w wydarzeniu wzięło udział 11 mieszkańców – uczniów szkół lokalnych. Cel wydarzenia: zajęcia warsztatowe pt. „Barwy narodowe krajów uczestniczących w ShareEU” projekt (PL, IT, SK, EU); okazjonalne prace plastyczne z plasteliny.

- od 2.11.2020 do 2.11.2020, miejsce: PZS Chmielnik (PL), w wydarzeniu wzięło udział 14 osób – uczniów szkół lokalnych. Cel imprezy: Udział uczniów klas II Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w zajęcia dydaktyczne i dyskusja pt. „Komunistyczna Partia Chin – historia powstania”.

- od 3.11.2020 do 3.11.2020, miejsce: PZS Bodzentyn (PL), w wydarzeniu wzięło udział 15 mieszkańców – uczniów szkół lokalnych i nauczyciele. Cel wydarzenia: Udział uczniów klas III Powiatowego Zespołu Szkół w Krakowie Bodzentyn w wykładzie, w ramach przedmiotu – wiedza o społeczeństwie – „Polska droga do Unii Europejskiej".

- od 4.11.2020 do 4.11.2020, miejsce: on-line - SCDN Kielce (PL) w wydarzeniu wzięło udział 15 lokalnych mieszkańców – lokalnych nauczyciele. Cel wydarzenia: Udział nauczycieli i wolontariuszy szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki w wydarzenie, które odbyło się na platformie Ms Teams – wykład prof. Tadeusza Kopysa pt.: „Pamięć Holokaust na Węgrzech”.

- od 4.11.2020 do 4.11.2020, miejsce: PZS Chmielnik (PL) w wydarzeniu wzięło udział 17 mieszkańców gminy – uczniów szkół. Cel imprezy: Udział uczniów klas II Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w zajęcia dydaktyczne (w formie zdalnej) pt. „Autorytaryzm jako przykład działania totalitarnego”.

- od 5.11.2020 do 5.11.2020, miejsce: PZS Bodzentyn (PL) w wydarzeniu wzięło udział 21 mieszkańców gminy – uczniów szkół. Cel wydarzenia: zajęcia warsztatowe pt. „Barwy narodowe krajów uczestniczących w ShareEU” projekt (PL, IT, SK, EU); okazjonalne prace plastyczne z plasteliny.

- od 5.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020, 25.02.2021, miejsce: PZS Łopuszno (PL) w wydarzeniu wzięło udział 43 obywateli – uczniowie. Cel wydarzenia: Dyskusja i prezentacje studenckie nt. „Zyski i straty 15 lat integracji europejskiej. Ślady integracji w środowisku lokalnym – społecznym, politycznym i gospodarczym zmiany. Edukacja na rzecz obywatelstwa europejskiego”.

- od 13.11.2020 do 13.11.2020, miejsce: PZS Chęciny (PL) w wydarzeniu wzięło udział 21 mieszkańców gminy – uczniowie. Cel wydarzenia: Udział uczniów II klasy Technikum MEO i Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w zajęciach dydaktycznych pt. ​​„Proces integracji europejskiej”.

- od 13.11.2020 do 13.11.2020, miejsce: PZS Chmielnik (PL) w wydarzeniu wzięło udział 13 mieszkańców gminy – szkoła/ studenci. Cel imprezy: Udział uczniów klasy IIA Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w Krakowie w zajęciach dydaktycznych pt. „Europa dzisiaj – jak uniknąć niebezpieczeństw totalitaryzmu?”.

-od 16.11.2020 do 16.11.2020, miejsce: PZS Chęciny (PL) w imprezie wzięło udział 8 mieszkańców gminy – uczniów szkół i nauczyciele. Cel wydarzenia: Udział uczniów klasy IIB Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielnika na zajęciach dydaktycznych pt. ​​„Droga obywatela na wspólną Europę?”.

- od 16.11.2020 i 28.01.2021, miejsce: PZS Chęciny (PL) w wydarzeniu wzięło udział 34 mieszkańców gminy – szkoła studenci. Cel wydarzenia: Udział uczniów klas II i IIIEOI (gimnazjum) w zajęciach dydaktycznych zajęcia pt. „Totalitaryzm w Polsce 1948-1956”;

- od 5.11.2020 do 25.11.2020, miejsce: PZS Chęciny (PL) w wydarzeniu wzięło udział 130 mieszkańców regionu. Cel wydarzenia: wdrożenie lokalnych działań w społeczności: wywiady, seminaria na temat tego kim są obywatele Europy, sadzenie drzew pamięci – oddani lokalni bohaterowie związani z ideą wolności, solidarności, demokracji, wartości UE i historii.

- od 20.11.2020 do 20.11.2020, miejsce online: PZS Łopuszna (PL) w wydarzeniu wzięło udział 60 mieszkańców gminy. Cel wydarzenia: warsztaty dla lokalnych nauczycieli, trenerów i pracowników organizacji pozarządowych – z zakresu m.in idei projektu „Polskie społeczeństwo obywatelskie po 1989 r. w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej”; - prelegenci – multiplikatory projektów.

- od 8.12.2020 do 8.12.2020, miejsce on-line: PZS Bodzentyn (PL) w wydarzeniu wzięło udział 17 mieszkańców gminy region. Cel wydarzenia: prelekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, tytuł: „Za i przeciw – 16 lat później. Rozszerzenie europejskie – sytuacja Polski i regionu”. Aktywna praca studentów – prezentacje PowerPoint, wyniki badań studenckich.

- od 9.12.2020 do 9.12.2020, miejsce online: PZS Bodzentyn (PL) w wydarzeniu wzięło udział 13 mieszkańców gminy - szkoła uczniów i ich nauczycieli. Cel wydarzenia: szkolenie wewnętrzne dla nauczycieli-przedstawicieli nauczyciela szkolnego rada; przedmiot: jak uczyć o trudnych momentach wspólnej historii i europejskich wartościach.

- od 22.12.2020 do 22.12.2020, miejsce on-line: PZS Bodzentyn (PL) w wydarzeniu uczestniczyło 20 mieszkańców gminy – szkoła studenci .Cel wydarzenia: wykład dla uczniów – gimnazjum, tytuł: “Totalitarianism. Can they be present today?". Aktywna praca studentów - dyskusja.

- od 27.01.2021 do 4.02.2021, miejsce: PZS Chęciny (PL) w wydarzeniu wzięło udział 63 mieszkańców gminy – uczniów szkół. Cel wydarzenia: zajęcia dydaktyczne pt.: „Miesiąc z europejskimi symbolami, wartościami i historią”. 

- od 1.02.2021 do 20.02.2021, miejsce: PZS Bodzentyn (PL) w wydarzeniu wzięło udział 5 mieszkańców gminy, w tym 1 lokalny przedsiębiorca Marek Bzówka (właściciel miejscowej piekarni). Cel wydarzenia: spotkanie uczniów szkół z lokalną osobą i wymiana informacji w zakresie wpływu Unii Europejskiej na lokalny rozwój działalności gospodarczej.

- od 1.02.2021 do 1.02.2021, miejsce: PZS Chęciny (PL) w wydarzeniu wzięło udział 10 mieszkańców gminy, uczniów szkół, i nauczyciele. Cel wydarzenia: Wykład pt.: Europa dla obywateli. Pamięć historii Europy.

- od 4.02.2021 do 16.02.2021, online, miejsce: PZS Chmielnik/Chęciny (PL) w wydarzeniu wzięło udział 90 osób, w tym 10 uczestników z innych miast oraz 43 nauczycieli szkolnych. Cel wydarzenia: Dyskusja o możliwość wdrożenia rezultatów i pomysłów projektu do lokalnych instytucji i społeczności, w ramach pracy zawodowej uczestników.

- od 23.02.2021 do 25.02.2021, online, miejsce: Kielce (PL) w wydarzeniu wzięło udział 27 mieszkańców. Cel wydarzenia: konferencja online multiplikatorów i wolontariuszy. Cel wydarzenia: Podsumowanie działań i rezultatów projektu, planowanie kolejnych czynności.

- od 5.11.2020 do 25.12.2020, Kielce/SCDN (PL), w wydarzeniu wzięło udział 165 mieszkańców, w tym 5 osób z lokalnego zespołu projektowego. Cel wydarzenia: przeszkolenie Rady Pedagogicznej w lokalnych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych (VI LO w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Szkoła Podstawowa w Kapałowie k/Radoszyc, Szkoła Podstawowa w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Chmielniku, Szkoła Podstawowa 28 w Kielcach, I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, Szkoła nr 3 w Ostrowcu Św., Szkoła Podstawowa w Chęcinach, Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju, Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli, Szkoła Podstawowa w Wolicy, Szkoła Podstawowa w Morawicy, Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Promniku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie, Szkoła Podstawowa w Obrazowie, Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mi. Z Strzeleckiego w Sandomierzu). Temat: Jak wprowadzać na zajęciach tematykę projektów.

- w terminach: 3.11.2020, 5.11.2020, 1.12.2020, 2.12.2020, 4.12.2020, 4.12.2020, 8.12.2020, 9.12.2020, 10.12.2020, 11.12.2020, 11.123.2020, 11.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020, 17.12.2020, wykłady on-line i osobiście oraz zajęcia z uczniami prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli. Cel wydarzenia: Lekcje "szyte na miarę" dla 200 uczniów w szkołach: VI LO w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Szkoła Podstawowa w Kapałowie k/Radoszyc, Szkoła Podstawowa w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Chmielniku, Szkoła Podstawowa 28 w Kielcach, I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, Szkoła nr 3 w Ostrowcu Św., Szkoła Podstawowa w Chęcinach, Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju, Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli, Szkoła Podstawowa w Wolicy, Szkoła Podstawowa w Morawicy, Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Promniku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie, Szkoła Podstawowa w Obrazowie, Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mi. Z Strzeleckiego w Sandomierzu).

 

Rezultaty: przeszkolonych 1045 studentów, 95 godzin lokalnych warsztatów / seminariów / debat, 16 scenariuszy lekcji, 24 materiały dydaktyczne, 780 osób multiplikatorów / nauczycieli / dyrektorów / liderów / wolontariuszy / bezpośrednio przeszkolonych; 500 uczniów; 71 przedstawicieli samorządów

Uwaga: niektóre osoby uczestniczyły w warsztatach/zajęciach więcej niż 1 raz.

Szkolenia Rad Pedagogicznych, Prace uczniów i nauczycieli

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Podstawowa im.Jana Kochanowskiego w Chęcinach

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Conference in Trnava

Trnava

Within the shareEU project we participated and preseted the research results at the conference: "Social sciences from the perspective of young researchers 2020"
 
Participants: Jana Pecnikova, Ivana Pondelikova, Daniela Malisova (UMB team)
Where: University of St. Cyril and St. Method in Trnava, Slovakia
When: 5 November 2020 (online)
 
Presentations:
  1. Transformation of Slovak Society since Velvet revolution (1989) - Ivana Pondelikova
  2. Research of the European active citizenship in Slovak society (Prieskum formovania európskeho aktívneho občianstva v slovenskej spoločnosti - Jana Pecnikova, Daniela Malisova
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminar: What social or political transformation means?

Banska Bystrica

24.11.2020 - final online seminar organized within the ShareEU project entitled "What social or political transformation means?" in the University of Banska Bystrica, with the speaker: assoc. prof. Enzo Essenza on the topic: "Transformation of Society".
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Conference in Oradea

Oradea

Within the shareEU project we participated and presented the shareEU research results in the economical context (in cooperation with Faculty of Economics MBU in Banska Bystrica) at conference: "EMERGING MARKETS ECONOMICS AND BUSINESS" 
 
Where: University of Oradea
When: 20 November 2020 (Online)
Participants: Jana Pecnikova, Daniela Malisova, Jana Strangfeldova
 

Presentation title:

PERCEPTION OF CHANGES IN SOCIAL INTEGRATION IN THE LOCAL COMMUNITY AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION 

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Workshop realized as a field trip in Banska Bystrica

Banska Bystrica

6.10.2020 - workshop realized as a field trip in Banska Bytrica on the topic: "On traces of democratical cultural heritage in Banska Bystrica".
Pliki do pobrania
pdf
poster "On traces of democratic cultural heritage in BB"
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZSTiO Sandomierz

W ramach projektu #shareEU, 10 grudnia 2020 r., odbyły się warsztaty Barwy Narodowe – państw biorących udział w projekcie inspiracją okolicznikowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników SCDN w Kielcach. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

Pliki do pobrania
pdf
15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
pdf
15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju - Gazeta
pdf
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
Zobacz galerię zdjęć(1)
Zobacz galerię zdjęć(2)
Zobacz galerię zdjęć(3)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

Pliki do pobrania
pdf
Konspekt lekcji – Stworzenie żywego plakatu, upamiętniające udział PZS w Chęcinach w projekcie #share UE.
pdf
Konspekt lekcji - Posadziliśmy drzewo upamiętniające udział PZS w Chęcinach w projekcie #share UE.
pdf
Konspekt lekcji historii - Barwy narodowe państw UE
pdf
Konspekt lekcji historii - Droga ku wspólnej Europie
pdf
Konspekt lekcji historii - Proces integracji europejskiej
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zobacz galerię zdjęć