Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezultaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działanie 2

Działanie 2

I stopień kaskady

Metody:

-szkolenie kaskadowe

-dyskusja

-prezentacja

-wykład

-warsztaty

-analiza dokumentów i programów szkolnych 

-seminarium dla studentów 

Program szkoleń / prezentacja projektu

To wydarzenie składało się z wielu krajowych i działania ponadnarodowe/międzynarodowe realizowane w każdej z instytucji partnerskich.

Udział: W wydarzeniu wzięło udział 403 obywateli, w tym uczestnicy z każdego z partnerskich miast/instytucji IT, SK, PL.

  • We Włoszech wykonano:

- od 10.01.2020 do 10.02.2020 – samoszkolenie włoskiego zespołu, na podstawie prezentacji multimedialnej na temat metodologii i treści badań “How to conduct in-depth research: surveys, interviews. General, ethical and practical issues.”;  w wydarzeniu wzięło udział 5 obywateli – członków projektu.

- od 7.10.2020 do 7.10. 2020, miejsce L’Aquila (IT), wydarzenie – Debata Akademicka, warsztaty wewnętrzne w tym gości międzynarodowych; obszar dyskusji:  obywatelstwo europejskie, Konstytucja i Prawa: Edukacja jako instrument demokracji, w wydarzeniu wzięło udział 205 obywateli (w tym studenci zagraniczni).

  • Na Słowacji wykonano:

- od 19.11.2019 do 19.11.2019, miejsce: Bańska Bystrzyca, – w wydarzeniu wzięło udział 12 mieszkańców, w tym 12 uczestników z miasta Banska Bystrica, SK. Celem wydarzenia było skupienie się na dziedzictwie Aksamitnej Rewolucji i demokracji na Słowacji. Seminarium poprowadziła dr Barbara Vinczeova z Wydziału Artystycznego MBU;

- od 4.12.2019 do 4.12.2019, miejsce: Bańska Bystrzyca - w wydarzeniu wzięło udział 11 mieszkańców, w tym 11 uczestników od miasta Banska Bystrica, SK. Celem wydarzenia było skupienie się na transformacji społeczeństwa słowackiego oraz znaczenie demokracji dla przyszłego rozwoju. Seminarium poprowadziła dr Barbara Vinczeova z Wydział Sztuki MBU;

- od 23.10.2020 do 23.10.2020, miejsce: on-line – w wydarzeniu wzięło udział 6 osób, w tym 3 osoby z Banska Bystrica SK, 1 uczestnik z Krakowa (PL), 2 uczestników z l’Aquila (IT). Celem wydarzenia pt. "Memory and the EU" było omówienie wynikow badań w gronie kolegów z innych instytucji partnerskich.

  • W Polsce wykonano:

- od 1.10.2019 do 1.10.2019 – wewnętrzne seminarium o projekcie, miejsce: Kielce, w wydarzeniu uczestniczyło 36 mieszkańców - zespół projektowy SCDN i Starostwa Powiatowego w Kielcach;

- od 17.10.2019 do 18.10.2019, miejsce: Kielce – warsztaty wewnętrzne o celach projektu, działaniach, zadaniach; w wydarzeniu metodycznym uczestniczyły 3 osoby z zespołu Starostwa Powiatowego;

- od 11.03.2020 do 11.03.2020, miejsce Kielce – wewnętrzne warsztaty metodyczne dla multiplikatorów i wolontariuszy ze Starostwa Powiatowego Kielce; w wydarzeniu wzięło udział 18 osób (w 4 szkołach: Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie) z terenu Kielc;

- od 10.01.2020 do 10.01.2020, miejsce Kielce – w wydarzeniu wzięło udział 31 mieszkańców, w tym 5 uczestników z Kraków (PL) jako wykłady, 11 uczestników z Kielc (PL), 15 nauczycieli/dyrektorów szkół z Kielc region. Celem seminarium było skupienie się na przygotowaniu metodycznym i merytorycznym zespołu projektowego oraz badaczy/wolontariuszy. Tytuł spotkania: „Wady i zalety 15 lat integracji europejskiej. Transformacja w społeczeństwach posttotalitarnych”;

- od 10.01.2019 do 10.01.2019, miejsce: Kielce - w wydarzeniu wzięło udział 30 mieszkańców, w tym: 10 uczestników z Kielce (PL), 15 nauczycieli szkół z Kielecczyzny (PL), 5 uczestników z Krakowa – wykłady (PL), tytuł warsztat: „Jak prowadzić badania pogłębione: ankiety, wywiady. Zagadnienia ogólne, etyczne i praktyczne.”;

- 22.02.2020 do 22.02.2020 – warsztaty wewnętrzne dla wolontariuszy i naukowców, miejsce: Kielce, szkolenie dla szkoły nauczyciele; w wydarzeniu wzięło udział 6 mieszkańców (uczestników) z Kielec oraz 3 prelekcje (z Krakowa PL).

- od 11.03.2021 do 11.03.2021, miejscowość Kielce – w wydarzeniu wzięło udział 5 mieszkańców – samorządowców z Powaitu kieleckiego (PL), warsztaty wewnętrzne na teamt "Zysków i strat udziału województwa świętokrzyskiego w strukturach Unii Europejskiej”.

Miejsce/Daty: Wydarzenie odbyło się w każdej z partnerskich instytucji i społeczności lokalnych – l’Aquila (IT), Bańska Bystrzyca (SK), Kielce (PL) i Kraków (PL). Działania zaplanowano (w aplikacji) od 06.01.2020 do 28.02.2021. Ze względu na czas pandemii część działań wykonywano w formie hybrydowej – on-line/lub/i in- osoba/na życie. Z tego powodu niektóre z nich rozpoczęły się nieco wcześniej, inne nieco później.

Krótki opis: Celem wydarzeń było: przeszkolenie naukowców, specjalistów, multiplikatorów, wolontariuszy. Tematyka szkoleń dotyczyła kształtowania edukacji obywatelskiej w społeczeństwach posttotalitarnych, pamięci historycznej, promocji demokracji oraz przemian obywatelskich i społeczno-kulturowych. W kontekście procesu edukacji: analiza celów, treści programów szkolnych i podręczników oraz nauczycieli; praca na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego; aktywizacja społeczności lokalnej – uczniowie/uczniowie (i ich rodziny), nauczyciele, dyrektorzy szkół, środowisko akademickie, samorząd terytorialny. Aspekt edukacyjny projektu był niezwykle ważny w obliczu nacjonalistycznych, antydemokratycznych i antyeuropejskich sił odradzających się w Europie. Było to szkolenia wewnętrzne dla uczestników projektu; etap rekrutacji nauczycieli, dyrektorów, obywateli i wolontariuszy – do zaangażowania lokalnych obywateli do aktywnego w nim udziału. Międzynarodowe, wspólne tworzenie działań szytych na miarę, metodologicznych i przygotowanie treści i wdrożenie działań do grup docelowych (seminaria, warsztaty, dyskusje itp.). Przygotowanie materiałów dydaktycznych (np. prezentacji, artykułów, programów, sylabusów przedmiotów akademickich).

Wyniki: przeszkolono 50 multiplikatorów/liderów/edukatorów; 2 sylabusy akademickie – realizowane jako III etap szkolenie kaskadowe, włoska propozycja włączenia celów projektu do programu akademickiego w różnych formach, 30 scenariusze szkoleń/lekcji oraz materiały dydaktyczne dla szkolenia kadry i nauczyciela/multiplikatora; szkolenie wewnętrzne 5 obywateli samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe); realizacja włoskiego dokumentu naukowego, opracowania zebrane w wyniku badań pt. Cittadinanza, Educazione, Diritti: progettare gli spazi demokratyczne i uczestniczki. Il Progetto #ShareEU [Obywatelstwo, edukacja, prawa: projektowanie demokratyczne i przestrzenie partycypacyjne. Projekt #ShareEU].

 

Szkolenia liderów

Analiza podręczników

Sylabusy dla studentów

Scenariusze lekcji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia kaskadowe

Szkolenia kaskadowe

- 250 osób wyszkolonych kaskadowo

Szkolenie kaskadowe, Kielce 10 I 2020

W dniu 10 stycznia 2020 r. w Kielcach odbyło się spotkanie organizacyjne połączone ze szkoleniem kaskadowym dla badaczy, nauczycieli i kadry (stopień 1)

Podczas spotkania organizacyjnego z lokalnymi koordynatorami Instytucji Partnerskich zostały omówione kwestie administracyjno-merytoryczne oraz przedstawiony projekt shareEU oraz Program finansujący Europa dla Obywateli

Wygłoszone zostały również wykłady tematyczne na temat totalitaryzmów oraz metodologii badań socjologicznych.

Pliki do pobrania
pdf
Prezentacja projektu - dr E. MACH
pdf
Program spotkania oraz szkolenia kaskadowego
pdf
Wprowadzenie do metodologii badań socjologicznych - dr hab. P. KUBICKI, prof. UJ
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne
Pliki do pobrania
pdf
ShareEU School book analysis SK_ Pecnikova and Mališová
pdf
15 lat członkostwa Polski w UE i co dalej? - dwie szkolne perspektywy
pdf
Grażyna Barwinek, Szkolne Kluby Europejskie refleksje i doświadczenia z perspektywy czasu
pdf
Konspekt lekcji - Stworzenie żywego plakatu, upamiętniające udział PZS w Chęcinach w projekcie #share UE.
pdf
Konspekt lekcji - Posadziliśmy drzewo upamiętniające udział PZS w Chęcinach w projekcie #share UE.
pdf
Konspekt lekcji historii - Barwy narodowe państw UE
pdf
Konspekt lekcji historii - Droga ku wspólnej Europie
pdf
Konspekt lekcji historii - Proces integracji europejskiej
pdf
Scenariusz lekcji - I LO im. Kościuszki w Busko-Zdroju (I)
pdf
Scenariusz lekcji - I LO im. Kościuszki w Busko-Zdroju (II)
pdf
Szkoła – Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. Z Strzeleckiego w Sandomierzu
pdf
Cele i zadania Unii Europejskiej
pdf
Zjednoczeni w różnorodności – Różni razem Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron