Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezultaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działanie 0

Działanie 0

Metody: 

- badania terenowe

- badania ankietowe online i na żywo

Udział: W wydarzeniu wzięło udział 60 bezpośrednich uczestników/obywateli (naukowcy, w tym wolontariusze) i ponad 1000 respondentów z 3 krajów - IT, SK i PL. Większość badań przeprowadzono on-line, z tegoo powodu uczestnicy nie byli ściśle związani z miastem partnerskim.

Miejsce/Daty: Wydarzenie odbywało się równolegle w L'Aquila (IT), Bańska Bystrzyca (SK), Kraków (PL), Kielce (PL) od 15.10.2019 do 30.04.2020

Krótki opis: Celem wydarzenia było przygotowanie badań i wstępna analiza literatury, badania pamięci obywatelskiej w zakresie historii europejskiej, ślady totalitaryzmu, zrozumienie idei obywatelstwa europejskiego i wspólnej tożsamości europejskiej; w tym proces edukacyjny jako narzędzie kształtowania obywatelstwa.

Działania przygotowawcze obejmowały badania (wywiady i ankiety – wirtualne i osobiste) w każdym z krajów/instytucji partnerskich.

  • Włochy: badania podstawowe i wstępna analiza literatury (metaanaliza); włoski przypadek badania na temat obywatelstwa i edukacji obywatelskiej; formy eksploracji ad hoc: badanie obywatelstwa i totalitaryzm (138 respondentów); wywiady (18 specjalistów z różnych obszarów kraju); ankieta na temat idei i słownictwa obywatelskiego (626 respondentów); ankieta na temat obywatelstwa, europejskiego obywatelstwa oraz edukacji obywatelskiej (721 respondentów).
  • Słowacja: analiza literatury, 160 ankiet i 8 wywiadów z obywatelami Słowacji.
  • Polska: analiza literatury; 132 ankiety z obywatelami polskimi oraz 20 wywiadów z nauczycielami, dyrektorami oraz studentami.

 

Rezultat: 3 raporty i artykuły/analiza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron